Tag Archives: ประเภทบัญชีสาย

สรุปเรื่องการใช้บัญชีโฆษณาที่มีสถานะคืนสิทธิ์สำหรับนักยิงแอดสายเทา

เฟสสายเทา

นักยิงแอดสายเทา หรือผู้ที่ทำการโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของเฟสบุ๊ค มักนิยมใช้บัญชีที่มีสถานะคืนสิทธิ์ด้วยเหตุผลหลักหลายประการ ทั้งในด้านของความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการโฆษณา